Stacks Image 151
Stacks Image 182

De Suzuki Methode en muziek educatie voor zeer jonge kinderen

In vele landen is een groeiende belangstelling voor muziek educatie voor zeer jonge kinderen. Het cursus aanbod voor deze leeftijdsgroep groeit. Op muziekscholen worden kleutercursussen voor diverse instrumenten aangeboden en muziekdocenten experimenteren graag met deze leeftijdsgroep. In de praktijk merkt de docent vaak snel dat het moeite kost de werkwijze af te stemmen op de belevingswereld van jonge kinderen. De Suzuki methode heeft decennia ervaring met muziek lessen voor zeer jonge kinderen. Wereldwijd delen duizenden docenten deze ervaringen met elkaar. Binnen Europa verzorgen ESA ( European Suzuki Association) opleiders de cursussen voor docenten. Anke van der Bijl werkt sinds 1990 met de Suzuki methode voor fluit en is sinds 2001 erkend ESA opleider en examinator. Zij geeft lezingen, workshops en trainingen voor muziekdocenten in Nederland, Denemarken, Finland, Italië ,Rusland en Spanje.
Vanaf 2003 is Anke ESA Suzuki Flute Instrumental Director en sinds 2010 tevens vice voorzitter van de ESA. Als voorzitter van het ISA Flute committee werkt Anke momenteel aan nieuwe uitgaves en opnames van het Suzuki fluitrepertoire tezamen met professor Takahashi de grondlegger van de Suzuki Fluit methode en haar collega's Julia Breen ( Australië) en Kelly Williamson ( Canada)


Stacks Image 866
Structuur van de opleiding
De Suzuki docentenopleiding is opgezet volgens de syllabus van de European Suzuki Association (de ESA). De cursus kent 5 niveaus (zogenaamde levels ) in oplopende moeilijkheidsgraad. Gemiddeld duurt een level 1-2 jaar. Het is niet nodig alle levels te behalen.
Doel van de opleiding is de cursist te begeleiden in het werken volgens de Suzuki principes : Auditief, speels en kindgericht lesgeven, omgaan met ouders in de les, behandelen van de leerdoelen van het Suzuki repertoire, aanleren van technieken voor individuele en groepslessen. De cursus is geen vervanging van een conservatorium opleiding !
De opleiding bestaat uit 7-9 cursusweekends en minimaal één workshop met leerlingen. Het aantal lesdagen wordt aangepast aan het aantal deelnemers. Uitgebreide informatie over alle Suzuki Fluit docentenopleidingen is te vinden op de website  
www.suzukiflute.nl
Where love is deep, much can be accomplished
Shinichi Suzuki

Cursusdata