Stacks Image 151
Stacks Image 1491

Werkwijze Suzuki Methode bij onze Fluitschool
  • Speelse, positieve aanpak waarbij het hele kind centraal staat
  • Samenwerking met ouder(s)
  • Luisterend leren met kleine, haalbare stapjes
  • Vast basisrepertoire
  • Individuele les en samenspel voor elke leerling
  • Regelmatige workshops en concerten
Door samenspel lessen, workshops en concerten leren onze leerlingen samenwerken en ervaren zij dat musiceren een inspirerend en sociaal gebeuren is

De Suzuki methode bij Fluitschool Flautissimo